USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Preambuła

My, inteligentne formy życia Zjednoczonej Federacji Planet zdecydowani jesteśmy

Uchronić następne pokolenia od koszmaru ogólnogalaktycznych wojen, które przyniosły nieopisany horror i cierpienie naszym systemom społecznym, i Potwierdzić wiarę w podstawowe prawa inteligentnych form życia, w godność i wartość każdej inteligentnej jednostki, w równe prawa mężczyzn i kobiet oraz wszystkich systemów społecznych, zarówno dużych, jak i małych, i Ustanowić warunki, w których sprawiedliwość i wzajemny szacunek dla obowiązków powstałych w wyniku traktatów i innych źródeł prawa międzyplanetarnego będzie utrzymany, i Przyczynić się do rozwoju społecznego i podniesienia poziomu życia w większej wolności,

I w tym celu

Stosować wobec siebie życzliwą tolerancję i żyć razem w pokoju jak dobrzy sąsiedzi, i Zjednoczyć swoje siły, aby utrzymać ogólnogalaktyczny pokój i bezpieczeństwo, i Zapewnić poprzez przyjęcie zasad i ustanowienie metod działania, że siły zbrojne nie będą używane, z wyjątkiem wspólnej obrony, i Zastosować ogólnogalaktyczny przemysł w celu popierania ekonomicznego i socjalnego rozwoju wszystkich inteligentnych form życia,

Postanawiamy zatem połączyć nasze wysiłki, aby zrealizować te zadania.

W związku z tym, zebrani na planecie Babel przedstawiciele systemów społecznych, którzy przedstawili ważne i sporządzone w należytej formie pełnomocnictwa, uzgodnili przyjęcie tych federacyjnych artykułów i niniejszym ustanowili międzyplanetarną organizację nazwaną Zjednoczoną Federacją Planet.


 spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!