USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział IX - Międzyplanetarna współpraca społeczno-ekonomiczna

Artykuł 55

Mając na celu stworzenie warunków stabilności i dobrobytu, które potrzebne są dla pokojowych stosunków pomiędzy systemami społecznymi opartych na szacunku dla zasad równości i samookreślenia inteligentnych form życia, Zjednoczona Federacja Planet przyczyniać ma się do:

  1. osiągnięcia wyższego poziomu życia, pełnego zatrudnienia oraz warunków ekonomicznego i społecznego rozwoju
  2. rozwiązania międzyplanetarnych problemów ekonomicznych, socjalnych, zdrowotnych i powiązanych z nimi oraz międzyplanetarnej współpracy kulturalno-edukacyjnej
  3. ustanowienia powszechnego szacunku i respektowania praw inteligentnych form życia oraz podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na pochodzenie, płeć, język lub religię.

Artykuł 56

Wszyscy członkowie zobowiązują się do podjęcia wspólnych i indywidualnych działań we współpracy ze zjednoczoną Federacją dla osiągnięcia celów wyznaczonych w artykule 55.

Artykuł 57

  1. Różne wyspecjalizowane organy, ustanowione międzyplanetarnym porozumieniem i posiadające szeroką międzyplanetarną odpowiedzialność, określoną w ich zasadach, w dziedzinach ekonomicznych, socjalnych, kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz powiązanych z nimi, powinny nawiązać stosunki ze zjednoczoną Federacją w zgodzie z artykułem 63.
  2. Organy, które nawiązały stosunki ze zjednoczoną Federacją nazywane są dalej wyspecjalizowanymi organami.

Artykuł 58

Zjednoczona Federacja przekazuje zalecenia odnośnie koordynacji polityki i działań wyspecjalizowanych organów.

Artykuł 59

Zjednoczona Federacja gdzie wydaje się to właściwe, inicjuje negocjacje ze swoimi zainteresowanymi członkami dotyczące utworzenia jakiegokolwiek nowego wyspecjalizowanego organu potrzebnego do osiągnięcia celów zawartych w artykule 55.

Artykuł 60

Odpowiedzialność za wypełnianie zadań zjednoczonej Federacji zawartych w tym rozdziale powierzona jest Najwyższemu Zgromadzeniu i podległej mu w tym względzie Radzie Społeczno-Ekonomicznej, której uprawnienia w tym celu zawarte są w rozdziale X.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!