USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział XI - Deklaracja odnośnie regionów niesamorządnych

Artykuł 73

Członkowie zjednoczonej Federacji, którzy przyjęli odpowiedzialność administrowania regionów, których inteligentne formy życia nie osiągnęły jeszcze pełnej zdolności do samorządności, uznają zasadę, że interesy mieszkańców tych regionów są najważniejsze i przyjmują jako święty obowiązek zapewnienie w jak najwyższym stopniu, w ramach systemu międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa ustalonego przez te federacyjne artykuły, dobrobytu mieszkańcom tych regionów, i w tym celu zobowiązują się:

  1. zapewnić im, z należnym szacunkiem dla kultury zainteresowanych inteligentnych form życia, postęp polityczny, ekonomiczny, socjalny i edukacyjny, sprawiedliwe traktowanie oraz ochronę przed złym traktowaniem.
  2. rozwinąć samorządność, biorąc pod należytą uwagę polityczne aspiracje inteligentnych form życia oraz pomagać im w rozwoju wolnych instytucji politycznych zgodnie ze szczególnymi warunkami każdego regionu, jego inteligentnych form życia i rożnych stopni rozwoju.
  3. umacniać międzyplanetarny pokój i bezpieczeństwo.
  4. popierać konstruktywne środki rozwoju, wspierać badania naukowe i współpracę miedzy sobą oraz, gdzie i kiedy wydaje się to właściwe, również z wyspecjalizowanymi międzyplanetarnymi organizacjami z myślą o praktycznym osiągnięciu socjalnych, ekonomicznych i naukowych celów postawionych w tym artykule.
  5. przekazywać regularnie Prezydentowi w celach informacyjnych, podlegając ograniczeniom związanymi z bezpieczeństwem i ustawowymi okolicznościami, statystyczne i inne techniczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych, socjalnych i edukacyjnych w regionach, za które są odpowiedzialni, inne niż regiony, do których odnoszą się rozdziały XII i XIII.

Artykuł 74

Członkowie zjednoczonej Federacji zgadzają się także, że ich polityka w stosunku do regionów opisanych w tym artykule, tak samo jak do obszarów metropolitarnych, musi się opierać na ogólnych zasadach dobrosąsiedztwa, biorąc pod uwagę interesy i dobrobyt reszty terytorium Federacji w kwestiach socjalnych, ekonomicznych i handlowych.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!