USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział XIII - Rada Powiernicza

Artykuł 86: Skład

 1. Rada Powiernicza składa się z następujących członków zjednoczonej Federacji:
  1. członków administrujących regiony powiernicze.
  2. tych członków wymienionych imiennie w artykule 23, którzy nie administrują regionami powierniczymi.
  3. tylu innych członków wybranych na okres trzech (3) sesji przez Najwyższe Zgromadzenie, ilu będzie potrzebnych, aby ilość członków Rady Powierniczej składała się w równej liczbie z członków zjednoczonej Federacji, którzy zarządzają i tych, którzy nie zarządzają regionami powierniczymi.
 2. Każdy członek Rady Powierniczej wyznacza jedną (1) szczególnie kompetentną inteligentną formę życia, aby go w niej reprezentowała.

Artykuł 87: Funkcje i uprawnienia

Najwyższe Zgromadzenie i podlegająca mu Rada Powiernicza w wykonywaniu swych funkcji może:

 1. rozpatrywać sprawozdania składane przez władzę administracyjną.
 2. przyjmować petycje i analizować je w porozumieniu z władzą administracyjną.
 3. utrzymywać okresowe wizyty w regionach powierniczych w terminach uzgodnionych z władzą administracyjną.
 4. podjąć takie i inne działania zgodnie z warunkami porozumień powierniczych.

Artykuł 88

Rada Powiernicza opracuje kwestionariusz w sprawie postępów politycznych, ekonomicznych, socjalnych i edukacyjnych mieszkańców każdego regionu powierniczego, a władza administracyjna każdego regionu powierniczego w granicach kompetencji Najwyższego Zgromadzenia będzie składać mu okresowe sprawozdania na podstawie takiego kwestionariusza.

Artykuł 89: Głosowanie

 1. Każdy członek Rady Powierniczej posiada jeden (1) głos.
 2. Decyzje Rady Powierniczej podejmowane są większością głosów członków obecnych i głosujących.

Artykuł 90: Procedury

 1. Rada Powiernicza przyjmuje swoje własne przepisy proceduralne, łącznie ze sposobem wyboru dyrektora.
 2. Rada Powiernicza spotyka się tak często, jak to jest wymagane przez jej przepisy, które powinny zawierać możliwość zwołania posiedzenia na wniosek większości jej członków.

Artykuł 91

Rada Powiernicza, kiedy uzna to za stosowne, korzysta z pomocy Rady Społeczno-Ekonomicznej i wyspecjalizowanych organów w sprawach, w których są odpowiednio zainteresowani.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!