USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział XIV - Międzyplanetarny Sąd Najwyższy

Artykuł 92

Międzyplanetarny Sąd Najwyższy jest głównym organem sądowym Zjednoczonej Federacji Planet. Funkcjonuje w zgodzie z dołączonym statutem, który jest wzorowany na statucie Trybunałów Alfy III i stanowi integralną część tych federacyjnych artykułów.

Artykuł 93

  1. Wszyscy członkowie zjednoczonej Federacji są ipso facto stronami statutu Międzyplanetarnego Sądu Najwyższego.
  2. System społeczny, który nie jest członkiem zjednoczonej Federacji może stać się stroną statutu Międzyplanetarnego Sądu Najwyższego na warunkach ustalonych w każdym wypadku przez Najwyższe Zgromadzenie na wniosek Rady Federacji.

Artykuł 94

  1. Każdy członek zjednoczonej Federacji podejmuje się stosować do decyzji Międzyplanetarnego Sądu Najwyższego we wszystkich sprawach, w których jest stroną.
  2. Jeśli któraś ze stron nie wypełni obowiązków nałożonych na nią w wyniku wyroku Sądu, druga strona może odwołać się do Rady Federacji, która może, jeśli uzna to za właściwe, przekazać zalecenia lub zdecydować, jakie środki podjąć, by wyrok został wykonany.

Artykuł 95

Żaden z tych federacyjnych artykułów nie uniemożliwia członkom Zjednoczonej Federacji Planet powierzania rozwiązywania swych sporów innym trybunałom z racji porozumień już istniejących lub które będą zawarte w przyszłości.

Artykuł 96

  1. Najwyższe Zgromadzenie lub Rada Federacji mogą poprosić Międzyplanetarny Sąd Najwyższy o wydanie doradczej opinii w jakiejkolwiek kwestii prawnej.
  2. Inne organy zjednoczonej Federacji i wyspecjalizowane organy,


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!