USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział XV - Sekretariat

Artykuł 97

Sekretariat składa się z Prezydenta i takiej ilości personelu, jakiej może wymagać zjednoczona Federacja. Prezydent mianowany jest przez Najwyższe Zgromadzenie na wniosek Rady Federacji i jest głównym urzędnikiem administracyjnym zjednoczonej Federacji.

Artykuł 98

Prezydent występuje w tym charakterze na wszystkich zebraniach Najwyższego Zgromadzenia, Rady Federacji, Rady Społeczno-Ekonomicznej i Rady Powierniczej oraz wykonuje inne funkcje powierzone Sekretariatowi przez te organy. Prezydent składa okresowe sprawozdania Najwyższemu Zgromadzeniu z pracy Zjednoczonej Federacji Planet.

Artykuł 99

Prezydent może podnieść na forum Rady Federacji każdą sprawę, która w jego opinii może zagrozić utrzymaniu międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.

Artykuł 100

  1. W wykonywaniu swoich obowiązków Prezydent i jego personel nie powinni szukać lub otrzymywać instrukcji od jakiegokolwiek rządu lub od jakiejkolwiek władzy spoza Zjednoczonej Federacji Planet. Powinni się powstrzymać od jakiegokolwiek działania, które mogłoby postawić w złym świetle ich pozycje jako międzyplanetarnych urzędników odpowiedzialnych tylko przed zjednoczoną Federacją.
  2. Każdy członek zjednoczonej Federacji zobowiązuje się szanować wyłącznie międzyplanetarny charakter obowiązków Prezydenta i jego personelu oraz podejmuje się nie wpływać na wykonywanie ich obowiązków.

Artykuł 101

  1. Personel mianowany jest przez Prezydenta zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Najwyższe Zgromadzenie.
  2. Odpowiedni personel jest stale przydzielony do Rady Społeczno-Ekonomicznej, Rady Powierniczej i, jeśli jest to wymagane, do innych organów zjednoczonej Federacji. Ten personel stanowi część Sekretariatu.
  3. Najważniejszym czynnikiem przy zatrudnianiu personelu i określaniu warunków służby jest konieczność zapewnienia najwyższych standardów sprawności, kompetencji i uczciwości. Należy przywiązywać szczególną wagę do przyjmowania personelu na podstawie kryterium geogalaktycznego, jeśli to tylko możliwe.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!