USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział VXIII

Artykuł 109

  1. Niniejsze federacyjne artykuły zostają ratyfikowane przez sygnatariusza zgodnie z odpowiednimi ustawami.
  2. Ratyfikacje są oddawane w przechowanie rządowi Zjednoczonych Narodów Ziemi, który powiadamia o każdym złożeniu rządy wszystkich sygnatariuszy oraz Prezydenta organizacji, kiedy ten tylko zostanie mianowany.
  3. Niniejsze federacyjne artykuły wchodzą w życie po złożeniu ratyfikacji przez Zjednoczone Narody Ziemi, Planetarną Konfederacje 40 Eridani, Zjednoczone Planety 61 Cygni, Gwiezdne Imperium Epsilon Indii i Konkordium Planet Alfa Centauri oraz większość pozostałych sygnujących systemów społecznych.
  4. Rządy sygnujące te federacyjne artykuły, które ratyfikują je po ich wejściu w życie zostają pierwotnymi członkami zjednoczonej Federacji z datą złożenia ratyfikacji.

Artykuł 110

Niniejsze federacyjne artykuły, których różnojęzyczne teksty są jednakowo autentyczne, na mocy wchodzącej w życie Zjednoczonej Federacji Planet, zostaną przekazane przez Zjednoczone Narody organizacji na stałe przechowywanie w jej archiwach. Należycie poświadczone kopie zostaną przekazane przez Prezydenta rządom wszystkich sygnujących systemów społecznych.


I z tą wiarą reprezentanci rządów Zjednoczonej Federacji Planet podpisali niniejsze federacyjne artykuły.
Sporządzono na planecie Babel, data gwiezdna 0965 (rok standardowy 2161)


<< poprzedni  spis rozdziałów 

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!