USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział I - Cele i zasady

Artykuł 1

Celem istnienia Zjednoczonej Federacji Planet jest:

 1. Utrzymanie międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa w obrębie terytorium objętego wspólną eksploracją, i w tym celu: podejmowanie skutecznych zbiorowych środków zapobiegawczych przeciwko działaniom mającym na celu zagrożenie pokoju, zakazanie aktów agresji oraz doprowadzenie za pomocą pokojowych środków, stosowania zasad sprawiedliwości i ogólnogalaktycznego prawa do regulacji i rozstrzygania międzyplanetarnych sporów, które mogą doprowadzić do zakłócenia pokoju.
 2. Rozwinięcie pomiędzy planetami przyjaznych stosunków opartych na szacunku dla zasad równości i samookreślenia inteligentnych form życia oraz na innych zasadach umacniających powszechny pokój.
 3. Osiągniecie międzyplanetarnej współpracy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, socjalnych, kulturalnych lub humanitarnych, w popieraniu i propagowaniu szacunku dla praw inteligentnych form życia oraz podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na pochodzenie, płeć, formę życia i religię.
 4. Być centrum koordynowania działań wszystkich systemów społecznych dla osiągnięcia tych wspólnych celów.

Artykuł 2

Federacja i jej członkowie realizując podane cele powinni działać w zgodzie z poniższymi zasadami:

 1. Federacja opiera się na suwerennej równości wszystkich swoich członków.
 2. Aby zapewnić wszystkim z nich równe prawa i korzyści wynikające z członkostwa, wszyscy członkowie powinni w dobrej wierze spełniać obowiązki przyjęte na siebie zgodnie z tymi federacyjnymi artykułami.
 3. Wszyscy członkowie powinni rozstrzygać swoje międzyplanetarne spory środkami pokojowymi w taki sposób, żeby ogólnogalaktyczny pokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość nie zostały zagrożone.
 4. We wszystkich międzyplanetarnych stosunkach każdy z członków powinien powstrzymać się od gróźb lub użycia siły wobec terytorium albo niezależności politycznej innego systemu społecznego, a także od innych działań niezgodnych z celami zjednoczonej Federacji.
 5. Każdy z członków powinien udzielić zjednoczonej Federacji pełnej pomocy w jakichkolwiek działaniach podjętych z zgodzie z tymi federacyjnymi artykułami, oraz powstrzymać się od pomocy jakiemukolwiek systemowi społecznemu, przeciwko któremu Federacja podejmuje prewencyjne bądź egzekwujące działania.
 6. Zjednoczona Federacja winna zapewniać, że systemy społeczne, które nie są członkami Federacji, działają zgodnie z tymi zasadami, niezbędnymi dla utrzymania ogólnogalaktycznego pokoju i bezpieczeństwa.
 7. Żaden z tych federacyjnych artykułów nie powinien upoważniać Federacji do interweniowania w sprawach, które podlegają wewnętrznej jurysdykcji jakiegokolwiek systemu społecznego lub też nie powinien wymagać od członków poddania takich spraw rozstrzygnięciu na podstawie tych federacyjnych artykułów; ta zasada nie przeszkadza w zastosowaniu środków siłowych zgodnie z rozdziałem VII.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!