USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział II - Członkostwo

Artykuł 3

Pierwotnymi członkami Zjednoczonej Federacji Planet zostają te systemy społeczne, których przedstawiciele uczestniczyli w międzyplanetarnej konferencji na planecie Babel, lub wcześniej podpisały deklarację Zjednoczonej Federacji Planet z daty gwiezdnej 0963, podpisały te federacyjne artykuły i ratyfikowały je zgodnie z artykułem 110.

Artykuł 4

  1. Członkostwo w zjednoczonej Federacji jest otwarte dla każdego pokojowo nastawionego globalnego systemu społecznego, który zaakceptuje obowiązki zawarte w niniejszych federacyjnych artykułach i, w opinii Federacji, jest zdolny i chętny do spełniania tychże obowiązków. Globalny system społeczny nazywany jest w całym tekście tych federacyjnych artykułów systemem społecznym.
  2. Przyjęcie takiego systemu w poczet członków Zjednoczonej Federacji Planet jest uzależnione od decyzji Najwyższego Zgromadzenia na wniosek Rady Federacji.

Artykuł 5

Najwyższe Zgromadzenie może zawiesić prawa i przywileje wynikające z członkostwa członkowi zjednoczonej Federacji, przeciwko któremu Rada Federacji podejmie prewencyjne bądź egzekwujące działania. Rada Federacji może przywrócić te prawa i przywileje zgodnie ze swoją decyzją.

Artykuł 6

Członek zjednoczonej Federacji, który uporczywie narusza zasady zawarte w tych federacyjnych artykułach może zostać usunięty z Federacji na mocy decyzji Najwyższego Zgromadzenia na wniosek Rady Federacji.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!