USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział III - Organy

Artykuł 7

  1. Głównymi organami Zjednoczonej Federacji Planet są: Najwyższe Zgromadzenie, Rada Federacji, Rada Społeczno-Ekonomiczna, Rada Powiernicza, Międzyplanetarny Sąd Najwyższy, Gwiezdna Flota - wspólne siły zbrojne służące do utrzymywania pokoju, i Sekretariat.
  2. Dodatkowe organy mogą zostać ustanowione w razie potrzeby i zgodnie z tymi federacyjnymi artykułami.

Artykuł 8

Zjednoczona Federacja nie stawia ograniczeń w prawie do uczestniczenia w swych głównych i dodatkowych organach przez męskie i żeńskie formy życia z jakiegokolwiek członkowskiego systemu społecznego pod warunkiem równości.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.



© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!