USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział VIII - Gwiezdna Flota

Artykuł 52

  1. Gwiezdna Flota jest siłami zbrojnymi Zjednoczonej Federacji Planet służącymi do utrzymania pokoju. Początkowo będzie składać się z kontyngentów przydzielonych przez członków zjednoczonej Federacji na podstawie artykułu 43 aż do czasu, kiedy nowe placówki, rekrutacja i szkolenie wyeliminują konieczność polegania na uzbrojeniu każdego z członków, z wyjątkiem zawartym w artykule 49.
  2. Operacje Gwiezdnej Floty przeprowadzane są pod bezpośrednią kontrolą Rady Federacji i Komitetu Sztabu Wojskowego, którzy także przygotowują i zatwierdzają budżet operacyjny Gwiezdnej Floty.
  3. Początkowe wydatki, zatwierdzone na mocy tych federacyjnych artykułów, przeznaczone są na budowę Dowództwa Gwiezdnej Floty i dwóch (2) baz gwiezdnych sprawiedliwie rozmieszczonych w granicach Zjednoczonej Federacji Planet, jednocześnie poza obszarem terytorialnym któregokolwiek członka zjednoczonej Federacji. Rada Federacji ocenia i zatwierdza budowę kolejnych baz gwiezdnych i innych placówek, jeżeli wydaje się to właściwe ze względu na utrzymanie międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.
  4. Niniejsze federacyjne artykuły zatwierdzają także wydatki na ustanowienie Akademii Gwiezdnej Floty, której zadaniem jest szkolenie oficerów i personelu Gwiezdnej Floty. Poziom szkolenia oficerów i personelu wyznacza Komitet Sztabu Wojskowego, a zatwierdza Rada Federacji.

Artykuł 53

  1. Początkowe wydatki, zatwierdzone na mocy tych federacyjnych artykułów, przyznane zostają na zaprojektowanie, zaopatrzenie i obsługę czternastu (14) ciężkich krążowników, które staną się zaczątkiem sił zbrojnych Gwiezdnej Floty służących do utrzymania pokoju. Krążowniki te powinny być zdolne do przedłużonych patroli o ogólnogalaktycznym zasięgu i uzbrojeniu stosownym do tej klasy okrętów. Powinny być wyposażone w siłę ognia większą od tej, którą dysponuje którykolwiek z członków zjednoczonej Federacji i stosowną do zadań, które przed nimi stoją.
  2. Niniejsze federacyjne artykuły zatwierdzają także wydatki na budowę i zaopatrzenie mniejszych klas okrętów, wymaganych do wsparcia operacji Gwiezdnej Floty oraz ciężkich krążowników. Mogą to być miedzy innymi okręty zwiadowcze, niszczyciele, transportowce, promy i okręty badawcze.

Artykuł 54

  1. Szkolenie personelu baz i załóg okrętów obejmuje wszystkie dziedziny nauki i technologii, jak i sztukę wojenną. Intencją niniejszych federacyjnych artykułów jest przeprowadzanie przez Gwiezdną Flotę naukowych misji eksploracyjnych i dochodzeniowo-badawczych w obrębie terytorium objętego wspólną eksploracją, kiedy tylko jej siły nie są używane do utrzymywania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.
  2. Dowództwo Gwiezdnej Floty i Rada Federacji jest na bieżąco informowana o podejmowanych bądź rozważanych działaniach w zakresie naukowych misji eksploracyjnych i dochodzeniowo-badawczych w obrębie terytorium objętego wspólną eksploracją. Każdy statek zaangażowany w takie misje powinien być wyłączony ze służby we flocie wojskowej i przydzielony do cywilnej federacyjnej jednostki naukowej.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!