USS Phoenix
Logo
 Traktat z Cheron

Traktat z Cheron był uzgodniony przez rządy Ziemi i Romulańskiego Imperium Gwiezdnego na drodze transmisji audio przy użyciu radia podprzestrzennego w roku 2160. Wówczas Romulanie i Gwiezdna Flota Ziemi nie stanęli jeszcze twarzą w twarz i do końca nie wiedzieli jak wyglądają przedstawiciele drugiej strony. Wojna Romulańska była pierwszym poważnym konfliktem zbrojnym na dużą skalę w którym wzięli udział Ziemianie. Obie strony poniosły duże straty i poniższy traktat ustanawiający Strefę Neutralną stał się podstawą zakończenia walk miedzy stronami.

Artykuł 1
Wynegocjowawszy warunki i postanowienia, zrozumiałe dla obu Wysokich Stron, Romulańskie Imperium Gwiezdne oraz Zjednoczone Narody Ziemi postanawiają ze skutkiem natychmiastowym zaprzestać wszelkich działań zbrojnych przeciwko drugiej stronie.

Artykuł 2
Pomiędzy sąsiadującymi terytoriami Wysokich Stron zostaje ustanowiona Strefa Neutralna o szerokości siedmiuset pięćdziesięciu parseków długości ekliptycznej, rozciągająca się od Jądra do granicy Galaktyki.

Artykuł 3
Wszelkie osoby, stacje i jednostki kosmiczne w jakikolwiek sposób powiązane z którąkolwiek z Wysokich Stron zostaną natychmiast usunięte ze Strefy. Za dziesięć dni ziemskich od daty podpisania poniższego traktatu żadna osoba, stacja czy jednostka kosmiczna powiązana z którąkolwiek z Wysokich Stron nie będzie wkraczać do Strefy. Romulańskie Imperium Gwiezdne oraz Zjednoczone Narody Ziemi postanawiają wiernie strzec nienaruszalności oraz neutralnego statusu Strefy.

Artykuł 4
Jakiekolwiek naruszenie granicy Strefy Neutralnej przez którąkolwiek ze stron, będzie uznany za akt wrogi, stanowiący naruszenie pokoju. W takim wypadku, natychmiast zaistnieje stan wojny pomiędzy Romulańskie Imperium Gwiezdnym oraz Zjednoczonymi Narodami Ziemi. Za wyjątkiem sytuacji kiedy:

Artykuł 5
Owo naruszenie było niezaprzeczalnie i ponad wszelką wątpliwość rezultatem działania czynników poza kontrolą Wysokich Stron i nastąpiło bez wrogich zamiarów.

Artykuł 6
W tym celu, chcąc zapewnić utrzymanie traktatu pokojowego Romulańskie Imperium Gwiezdne oraz Zjednoczone Narody Ziemi zgadzają się stale monitorować podprzestrzenną częstotliwość komunikacyjną K.

Ja, Pretor Karzan, odczytawszy na głos treść traktatu na podprzestrzennej częstotliwości komunikacyjnej K, niniejszym zaświadczam że moja tożsamość jest możliwa do potwierdzenia poprzez analizę wzorca głosu, oraz potwierdzam że jestem Pretorem Romulańskiego Imperium Gwiezdnego i mam władzę wyegzekwowania postanowień powyższego traktatu w imieniu i na całym terytorium Imperium.

Ja, Christopher Thorpe, odczytawszy na głos treść traktatu na podprzestrzennej częstotliwości komunikacyjnej K, niniejszym zaświadczam że moja tożsamość jest możliwa do potwierdzenia poprzez analizę wzorca głosu, oraz potwierdzam że jestem Sekretarzem Generalnym Rady Bezpieczeństwa Zjednoczonych Narodów Ziemi i mam władzę wyegzekwowania postanowień powyższego traktatu w imieniu i na całym terytorium podległym mojemu rządowi.

Tekst przygotował Maciej Strzelczyk© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!