USS Phoenix
Logo
 Maquis

Kiedyś byliśmy obywatelami Federacji.
Kiedyś mieliśmy domy w przestrzeni przygranicznej.
Kiedyś żyliśmy w spokoju.
Kiedyś byliśmy wolni...

Ci, którzy dotąd nas wspierali, wydali nas naszym największym wrogom. Skradziono nam naszą ziemię, nasi ludzie zaczęli ginąć, a nasze prośby o pomoc pozostały bez odpowiedzi.
Był to koniec pewnej ery, początek nowej - czasy dobrobytu odeszły, nadszedł czas zemsty. Sami postanowiliśmy odebrać to, co nam odebrano.

W 2367 roku, po wieloletnim krwawym konflikcie, Federacja i Kardasjanie zawarli porozumienie i podpisali traktat pokojowy. W jego wyniku, granica pomiędzy oboma mocarstwami uległa pewnym przesunięciom, przez co kilka światów Federacji znalazło się po stronie kardasjańskiej - i vice-versa. Dodatkowo, postanowiono utworzyć na granicy pas "przestrzeni niczyjej", nazwany Strefą Zdemilitaryzowaną (na podobieństwo federacyjno-romulańskiej Strefy Neutralnej). W obrębie Strefy zabronione zostało używanie jakiejkolwiek broni, nie mogły też w nią wlatywać uzbrojone jednostki obu stron.

Wiele osób po obu stronach granicy było niezadowolonych z warunków traktatu. Wielu federacyjnych kolonistów odebrało traktat jak zdradę - przez wiele lat żyli na swoich planetach, w swoich domach, chronieni przez Federację, a teraz Federacja ich opuściła, oddając ich w ręce Kardasjan. Federacja odpowiedziała na skargi, jednak nie mogąc zmienić warunków traktatu mogła jedynie zaproponować im przesiedlenie. Wielu skorzystało z tej oferty, jednak niektórzy zdecydowali się pozostać, mając nadzieję, że mimo bliskości Kardasjan będą mogli nadal żyć w pokoju.

Kardasjanie z kolei, rozczarowani byli nowymi zdobyczami terytorialnymi, a konkretniej ich nikłą wielkością. Centralne Dowództwo miało o wiele większe ambicje, jednak nie zostały one zaspokojone. Z kilkunastu planet, które przejęli Kardasjanie, wiele było już zajętych przez federacyjnych kolonistów, a reszta nie przedstawiała zbyt dużej wartości. I wtedy ktoś w Dowództwie wpadł na pomysł: skoro Federacja dała nam te skolonizowane planety, to dlaczego nie mielibyśmy ich zająć? Kolonistów można przecież "przekonać", by je opuścili, robiąc miejsce dla Kardasjan.

Jak łatwo przewidzieć, wkrótce potem Kardasjanie rozpoczęli zbrojne zajmowanie kolonii leżących po ich stronie granicy. Na tym jednak się nie skończyło - wiadomo było, że kiedyś Strefa Zdemilitaryzowana zostanie zniesiona, a planety znajdujące się wewnątrz zostaną przyłączone do jednej ze stron - w zależności od tego, czy zamieszkiwać je będą koloniści kardasjańscy, czy federacyjni. Należało więc i tutaj "przekonać" opornych do opuszczania swoich domów, a następnie zasiedlić planety Kardasjanami. Tutaj jednak potrzeba było więcej subtelności - Federacja z pewnością nie pozwoliłaby na otwarte - zakazane traktatem - akcje pacyfikacyjne. Dlatego też działania te przyjęły tajny, nieoficjalny charakter. W ciągu paru miesięcy kardasjańscy agenci przeprowadzili działania przeciwko federacyjnym koloniom w Strefie Zdemilitaryzowanej. Akcja obejmowała sabotaż sprzętu, ataki dokonywane przez "nieznanych sprawców" i tym podobne. Ogólnie, życie w koloniach stało się bardzo, bardzo ciężkie. Kardasjańskie władze sądziły, że jeśli kolonistom wystarczająco mocno obrzydzi się życie, to w końcu wszyscy opuszczą swoje planety, pozostawiając je na pastwę Kardasjan.

Pomimo kardasjańskiej operacji, wielu federacyjnych kolonistów postanowiło pozostać na planetach i bronić swoich domów. A skoro Federacja nie mogła im pomóc, musieli obronić się sami. Przybrali nową nazwę - miano "obywateli Federacji" przestało im pasować. Przyjęli nazwę oddziałów francuskich partyzantów z czasów II Wojny Światowej. Tak narodzili się Maquis (czyt: ma-ki). Ich cele były jasne - likwidacja zagrożenia ze strony Kardasjan.

Pierwsza spektakularna akcja Maquis miała miejsce w 2370 roku - kardasjański frachtowiec Bok'Nor eksplodował wkrótce po opuszczeniu stacji DS9. Wkrótce stało się jasne, że Strefa Zdemilitaryzowana jest na najlepszej drodze do stania się Strefą Zmilitaryzowaną - dochodziło w niej do regularnych walki statków Maquis z Kardasjanami.

Maquis nie przebierali w środkach - ich głównym narzędziem był terroryzm (porwania, piractwo, podkładanie bomb). Sytuację zaogniał fakt, że wielu oficerów Gwiezdnej Floty potajemnie wspomagało Maquis, przekazując im tajne informacje lub szkoląc kolonistów. Maquis zdobyli sporą popularność na wielu światach (np. mocno popierała ich planeta Bajor, niegdyś okupowana przez Kardasjan). Ze wszystkich stron Federacji ku granicy z Kardasjanami ruszyli ochotnicy (w tym wielu oficerów Floty, którzy zdecydowali się zrezygnować ze służby), chcąc pomagać Maquis. Ich pobudki były różne - jedne szlachetne (chęć niesienia pomocy słabszym, zwalczanie niesprawiedliwości itp.), inne mniej szlachetne (zemsta za krzywdy ze stron Kardasjan, korzyści majątkowe). Do Maquis przystępowali przedstawiciele różnych gatunków - Ziemianie, Betazoidzi, Bolianie, Bajoranie, a nawet Wolkani i żądni wrażeń Klingoni.

Maquis byli dla Federacji trudnym orzechem do zgryzienia. Po pierwsze, jak na terrorystów, mieli bardzo duże poparcie wśród obywateli Federacji (wielu uznawało ich za bojowników o wolność, nie za przestępców). Po drugie, Maquis byli świetnie zorganizowani i zorientowani w działaniach i taktyce Gwiezdnej Floty, przez co niemożliwe było zastawienie udanej pułapki. Generalnie, Federacja zdecydowała się przymykać oczy na działalność Maquis (choć oficjalnie ich potępiała, a członków organizacji traktowano jako ściganych przestępców), dopóki nie zagrażali oni samej Federacji. Z rzadka podejmowano jakieś niezbyt zaciekłe akcje pościgowe, czasem dokonywano aresztowań.

Kilkuletnia działalność Maquis zakończyła się jednak tragicznie. Gdy w 2373 roku, Kardasjanie wstąpili do Dominium, oddziały Jem'Hadar przeprowadziły zmasowaną akcję mającą na celu wyłapanie i egzekucję członków Maquis. A ponieważ Jem'Hadar szczycą się wysoką skutecznością, organizacja Maquis została szybko rozbita, a większość jej przywódców i bojowników zginęła - niedobitki zaś uciekły na terytorium Federacji.

Ważniejsze daty związane z Maquis:
2369 ujawnienie istnienia Maquis - pierwsze ataki na Kardasjan i pierwsze kradzieże federacyjnego sprzętu
2370 porwanie okrętu U.S.S. Defiant i próba wywołania wojny między Kardasjanami i Federacją
2371 przechwycenie pomocy humanitarnej, wysłanej Kardasjanom przez Federację
2372 uszkodzenie U.S.S. Malinche
2373 rozbicie Maquis

Wyposażenie Maquis:
Maquis używali wielu rodzajów okrętów. Były to zarówno przerobione jednostki cywilne (pasażerskie i towarowe) jak i stare jednostki wojskowe, różnego pochodzenia. Trzon ich "floty" stanowiły jednostki klasy Peregrine oraz niewielkie okręty kurierskie - jednostki przeznaczone do zadań specjalnych; szybkie, zwrotne i nieźle uzbrojone, które po dodatkowych przeróbkach stawały się bardzo groźnymi przeciwnikami - zwłaszcza w większej grupie.

Informacje przygotowali Peter i Kazeite.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!