USS Phoenix
Logo
 Dyrektywa Omega

Ściśle Tajne ! Wymagany 10 stopień dostępu !

Wprowadzenie:
Dyrektywa Omega została stworzona w celu ochrony nie tylko Federacji, ale całej Galaktyki. Ochrony przed zagrożeniem ze strony zjawiska molekuły/cząsteczki Omega. Zsyntetyzowano ją w połowie XXII wieku - dokonał tego fizyk Gwiezdnej Floty prof. Ketteract. Jego odkrycie, jak się później okazało, zawierało więcej czystej energii niż rdzeń warp. Teoretycznie, niewielki łańcuch tych cząsteczek mógłby podtrzymać egzystencję cywilizacji. Nie wiadomo, czy Ketteract chciał uzyskać nowy rodzaj źródła energii, czy po prostu broń. Dość wiedzieć, że stworzona przez niego cząsteczka istniała tylko ułamek sekundy przed destabilizacją i rozszczepieniem. Jego badania toczyły się w tajnej placówce badawczej w sektorze Lantaru. Profesor Ketteract i stu dwudziestu sześciu naukowców zginęło w tym incydencie. Oddziały ratunkowe przybyłe na miejsce katastrofy odkryły niespodziewany skutek uboczny. Na przestrzeni kilkunastu lat świetlnych pojawiły się wyrwy i pęknięcia podprzestrzeni. Do dzisiejszego dnia nie jest możliwe utworzenie stabilnego pola warp w tym sektorze. Podróż jest możliwa jedynie poniżej prędkości światła. Cząsteczka Omega niszczy podprzestrzeń. Reakcja łańcuchowa kilkudziesięciu molekuł mogłaby zniszczyć podprzestrzeń w całym kwadrancie, a cywilizacje kosmiczne przestałyby istnieć. Zorientowawszy się w rozmiarach zagrożenia Dowództwo Gwiezdnej Floty utajniło wszelkie informacje o zjawisku Omega. Poniższy dokument przeznaczony jest jedynie dla oczu Kapitanów Gwiezdnej Floty i Oficerów Flagowych.


Dyrektywa Omega:
Kapitanowie Gwiezdnej Floty i Oficerowie Flagowi muszą stać na straży bezpieczeństwa Kwadrantu Alfa i całej Galaktyki przed zagrożeniem ze strony Omegi. Dla zabezpieczenia wykonania tego rozkazu, ilekroć czujniki statku Gwiezdnej Floty odkryją obecność cząsteczki Omega w okolicy statku, wszystkie systemy i podsystemy jednostki przejdą na "Tryb Omega". Doprowadzi to do wyłączenia wszystkich systemów i funkcji nawigacyjnych, obronnych, naukowych oraz układów napędu. Jedynie Kapitan Gwiezdnej Floty lub Oficer Flagowy może wyłączyć Tryb Omega. Kiedy obecność Omegi zostanie potwierdzona Kapitan ma obowiązek połączyć się z Dowództwem Gwiezdnej Floty i zniszczyć wszelkie obecne molekuły Omegi. Żadne informacje nie mogą zostać udostępniane załodze. Na czas trwania procesu neutralizacji zawieszeniu ulegają wszelkie inne rozkazy, tracą ważność wszystkie Dyrektywy Gwiezdnej Floty z wyjątkiem tej jednej. Może zostać naruszona Pierwsza Dyrektywa, jeżeli dowodzący operacją uzna to za konieczne. Jednakże nadużycie tego uprawnienia będzie surowo karane. Jeżeli kontakt z Dowództwem Gwiezdnej Floty jest z jakichkolwiek przyczyn niemożliwy, priorytetem jest zniszczenie wszystkich molekuł Omega niezależnie od zaistniałych okoliczności. Wszelkie dane z czujników statku oraz Dzienniki Kapitańskie - Pokładowy i Osobisty - z danymi dotyczącymi molekuły Omega muszą zostać usunięte.

Uwaga: Zarówno Dowództwo Gwiezdnej Floty jak i Rada Federacji zaprzeczają istnieniu tego dokumentu oraz informacji w nim zawartych.

Tekst przygotował Maciej Strzelczyk© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!