USS Phoenix
Logo
 Skala Kultur Richtera

Dr Alonzo Richter po raz pierwszy opublikował swoją Skalę Kultur w 2203 roku. Od tego czasu stała się ona głównym narzędziem dla Federacji przy wyznaczaniu momentu, w którym Pierwsza Dyrektywa przestaje mieć zastosowanie. Do większosci misji Pierwszego Kontaktu dochodzi, gdy społeczeństwo osiąga stopień rozwoju oznaczony na Skali jako G. Wyjątki dotyczą planet, które nie życzą sobie kontaktu, tych, z którymi skontaktowały się organizacje nie podlegające Federacji oraz tych, gdzie pierwszy kontakt odbył się przed wprowadzeniem Skali Richtera.

Klasyfikacja w Skali Kultur Richtera nie zawsze jest związana z siłą danej cywilizacji, aczkolwiek zazwyczaj tak jest, bowiem cechy takie jak rząd planetarny czy nieagresja są uwzględnione. Oceny kultur sklasyfikowanych jako bardziej zaawansowane niż Federacja (N) są wysoce spekulatywne, ponieważ tak zaawansowane istoty nie zawsze życzą sobie ujawnienia wszystkiego o sobie, a Federacja nie ma środków i możliwości, aby je zbadać - bądź to otwarcie, bądź skrycie.

Komentarz: Spis ten został sporządzony około siódmego sezonu TNG i nie ma w nim Dominium, ani dziesiątek innych gatunków wystepujących w DS9, VOY czy późniejszych filmach kinowych. W przypadku cywilizacji wymienionych mogą wystąpić poważne wątpliwości - z tego, co dziś wiemy wynika, że pierwotnie za nisko sklasyfikowano Breenów, Kardasjan i Ferengi. Być może gatunki te dobrze ukryły swe prawdziwe możliwości lub Federacja ich nie doceniła.


Kategorie planet i gatunków wg. Skali Richtera z przykładami:

AAA: brak znanego inteligentnego życia
Ceti Alfa 5, Manark 4, Melnos 4, Miridian 4, Nelvana 3, Nervala 5, Ohniaka 3, Omicron Ceti 3, Quazulu 8, Regulus 5, Septimus Minor, Planeta Shermana, Tethys 3, Titus 4, Vilmor 2, Zayra 4

AA: epoka prehistoryczna (brak narzędzi)
Alfa Carinae 2, Alfa Maioris 1, Bardakia, Berengaria 7, Dimorus 4, El-Adrel 4, No'Mat, Ruah 4, Surata 4

AS: prymitywne formy życia żyjące w przestrzeni kosmicznej
forma życia z systemu Alfa Omicron (znana jako Junior), gigantyczna ameba, azotowe pasożyty z pasa asteroid Pelloris niedaleko Tessen 3, formy życia zamieszkujące Mgławicę Ordek (Wogneers)

A: epoka kamienia
Altair 3, Gamma Trianguli 6 (Vaalowie), Planeta Hansona

AR: prymitywne (kontakt zabroniony)
Tarchannen 3, Tarella, Taurus 2

B-: epoka rolnictwa
Malkus 9, Planeta Miramanee, Rousseau 5

B: epoka metalu
Apella, Capella 4, Sigma Draconis 6, Galvin 5, Malurianie (przed wymarciem), Rigel 7, Zeta Bootis 3 (kontakt nerwowy)

C-: inteligencja naukowa (bez narzędzi)
Janus 6, Tyrellia

C: epoka nauki
Barkon 4, Fendaus 5, Mintaka 3

D-: epoka przedindustrialna
M-113 (przed wymarciem), Omega 4, zewnętrzny wygląd Społeczeństwa Organian, Sigma Draconis 3

D: epoka pary
Argo, Brax, Canopus 2, Omicron 4, Rigel 7, Tartarus 5

D+: epoka elektryczności
Landris 3, Minara 2 (przed przesiedleniem), Mintonia, Rubicun 3 (Edo)

E-: epoka paliw płynnych
Kraus 4, Lorien 3, Stakoron 2, Suvin 4

E: epoka atomowa
Barzans, Deneb 4 (Bandi), Beta 3, Mordan 4, Sigma Iotia 2

F: epoka kosmiczna
Alfa Carinae 5, Altec, Argelius 2, Balonsee 6, Brekka, Kea 4, Penthara 4, Sarona 7, Straleb, Talin 4, Theta 7, Turkana 4

F+: uświadomiona epoka kosmiczna
Halkanie, Marejaretus 6, Kolonia Norpin, Tagus 3, Thalos 7, Tohvon 3

G: epoka fuzyjna
Antica (system Beta Renna - Antikanie), Deneb 2, Drema 4, Gamma Vertis 4, Jaros 2, Ligon 2, Manu 3, Minos Corva, Nahmi 4, Niau, Ophicus 3, Regula, Selay (system Beta Renna - Selayanie), Sigma Draconis 4, Solais 5, Thelka 4, Ventax 2, Xelata

H: epoka planetarna (zjednoczony świat)
892 4 (Magna Roma), Angel One, Bre'el 4, Ekos, Elas, Kataan, Kenda 2, Krios, Malcor, Ornara, Phylos 2, Quadra Sigma 3, Relva 7, Rochani 3, Troyius, Vault Minor, Zeon

I: epoka gwiezdna
Algolia, Altair 6, Antide 3, Barolia, Breen (Breeni), Chalna, Corvan 2, Gamelan 5, Largo 5, Ligos 7, Miradorni, Pakledowie, Pelleus 5, Pentaurus 5, Regulus 2, Rura Penthe (przed podbiciem przez Klingonów)

J: epoka ekspansji
Alykoni, Berellianie, Brakas 5, Gault, Lysia, Mudor 5, Nausikaanie, Ogus 2, Otar 2, Qualor 2, Sothis 3 (Satarranie), Shiralea 6, Styris 4, Tarsas 3, Tormen 5, Tyrus 7A, Valeria, Zibalia

K: epoka introwersji
Acamar 3, Alfa Proxima 2, Beta Antares 4, Cordian, Epsilon Hydra 7, Gamaris 5, Mizar 2, Narendra 3, Nimbus 3, Peliar Zel. Persephone 5, Setlik 3, Vadris 3, Xanthras 3, Zytchin 3

K+: epoka oświecenia
15 Lynics 2 (Kaici), Bajor (Bajoranie), Gaspar 7, Hoek 4, Hurkos 3, Kurl (przed wymarciem), Mariah 4, Mataline 2, Meles 2, Memory Alfa, Pacifica, Parliment, Risa, Sauria, Sirius 9, Valo 2, Valo 3, Planeta Przyjemności Wrigley'sa, Zeta Alfa 2

L: epoka siły
Angosia 3, Beltane 9, Benzar, Devidia 2, Dopteria, Eminiar 7, Epsilon Canaris 3, Lenaria, Mantillowie, Mariposa, Melina 2, Midos 5, Milika 3, Morikin 7, Oceanus 4, Promelianie, Rakhar, Rigel 2, Rutia 4, Tagra 4, Tarsus 4, Vendikar, Zadar 4

M: epoka jonowa
Alfa Cygnus 9, Ardan, Bilana 3, Catualla, Canopus 3, Dachlyds, Daran 5, Delos 4, Deneb 5, Gonal 4, Hurada 3, Kaelon 2, Kaldra 4, Krisa, Kostolain, Lemma 2, Makus 3, Mentharzy (przed wymarciem), Merak 2, Kolonia Nehru, Zaldor

MR: epoka jonowa (kontakt zabroniony)
Kavis Alfa 4 (rozwinięci Nainici), Ktaria, Mab - Bu 6A, Moab 4, Rigel 8 (Sydykat Orioński), Sarthong 5, Tangua 4, Velara 3

N-: epoka przedtechnokratyczna
Aurelia, Axanar, Beta Lankal, Beta Thordiar, Beta 6, Beth Delta 1, Bolarus 9, Kardasja (Kardasjanie), Edo, Ferenginar (Ferengi), Kora 2, Malaya 4, Talaria (Talarianie), Tau Ceti 3 (Kaferia), Tiburon

N: epoka technokracji
61 Cygni 5 (Tellar), Alfa Centauri, Alfa 3, Andor (Epsilon Indii 8), Arvada 3, Babel, Bencia, Bersallis 3, Beta Agni 2, Boreth, Borka 6, Cygnet 12, Deneva, Ziemia, Gideon, Gornar, Haven, Klaestron 4, Marcos 12, Minos Korva, Qo'nos (Klinzhai - Klingoni), Rigel 4, Rigel 5

NR: epoka technokracji (kontakt zabroniony)
Minos, Platonius, Remus i Romulus (Romulanie), Scalos, Korporacja Sheliak, Tau Cygna 5, Tholia, Tilonus 4

N+: epoka cywilnej (społecznej) technokracji
Betazed (Betazoidzi), Caldonia, Chandra 5, Danula 2, Delb 2, Delta 4, Efrosia, El-Aurianie, Icor 9, New Fabrina, Ramatis 3, Tamaria, Trill (Trille), Ullia, Wolkan (Wolkani), Yonada, Zakdor

N+PR: epoka cywilnej (społecznej) technokracji (kontakt zabroniony)
Gagarin 4, Torona 4

NS: samoświadome formy życia żyjące w przestrzeni kosmicznej
chmura z Systemu Beta Renna, Istota Beta 12-A, Kalamarain, Istota Krystaliczna, Chmura Dikronium, Istoty FGC-47, Istoty z Systemu Gamma Canaris ("Towarzysze"), Kosmiczna Meduza

O: epoka technopotęgi
Bynaus (Binarowie), Cerebus 2, Legara 4, Medusa, Mudd, Sarpeidoni (przed wymarciem), Vorgoni (z XXVII wieku)

P: epoka technosuperpotęgi
Planeta Parku Zabaw, Kolektyw Borga, budowniczowie Sfer Dysona, Ikonia (Ikonianie, przed wymarciem), Starsi z Exo 3 (przed wymarciem), Rubicun 3 (Bóg Edo, Strażnik Edo), Planeta Sargona (przed wymarciem), Triacus (Epsilon Indi 4, przed wymarciem)

PS: epoka technosuperpotęgi, miejsce pochodzenia nieznane
Gomtuu, V'Ger, sonda "wielorybia"

Q: epoka zamaskowania
Aldea

R: epoka odkrywania
Cytherianie, Imperium T'Kon (przed wymarciem), konstruktorzy androidów na planecie Mudd, Vianie

S: epoka transformacji
Antos 4, Daled 4

T: epoka iluzoryczności
Melkotia, Prakal 2

TR: epoka iluzoryczności (kontakt zabroniony)
Talos 4

U: epoka wymiarów
Strażnik Wieczności, Tau Alfa C (Podróżnik), Triskelion (Opiekunowie)

V: epoka wzniosłości
Excalbia, Trelane z Gothos, Kelvanie, Pollux 5 (Apollo - przed wymarciem), byty z Pyris 7 (Korob i Sylvia)

W: epoka galaktyczna
istoty zamieszkujące bajorański korytarz podprzestrzenny ("prorocy"), Dowdowie, Kalandanie, Metroni, Strażnicy

WR: epoka galaktyczna (kontakt zabroniony)
Vagra 2 (Armus), Lactra 7

X-: epoka przedbezcielesna
Zed Lapis (istoty, które pozostawiły swoje zło w postaci Armusa), Zalkonianie

X: epoka bezcielesna
Organianie, Thasjanie, Koinonianie, Zetarianie

XX: czas bliskości wszechmocy
Continuum Q

Przetłumaczył i nadesłał SubPraetor Sherak.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!