USS Phoenix
Logo
 Wykaz rang Gwiezdnej Floty

Oto wykaz znanych rang i towarzyszących im odznaczeń stosowanych w Gwiezdnej Flocie.
Uwaga - Oficerowie dowodzący mają dużą swobodę w interpretacji przepisów regulujących noszenie insygniów na pokładach ich okrętów. Ponadto wśród niższych rangą podoficerów utarł się zwyczaj nienoszenia oznak rangi.

Admirał Floty (fleet admiral)

Stopień Admirała Floty jest najwyższą rangą Gwiezdnej Floty. Admirałowie Floty mają za sobą wiele lat wyróżniającej służby i akta bez zarzutu. Jest ich tylko sześciu: Sędzia Generalny, Szef Dowodzenia, Dowódca Gwiezdnej Floty, Dowódca Oddziałów Marines, Dyrektor Oddziałów Inżynieryjnych i Dowódca Floty.

Admirał (admiral)

Stopień Admirała jest najwyższą normalną rangą we Flocie Gwiezdnej. Admirałowie posiadają nienaganne akta i mają za sobą kilkadziesiąt lat służby. Admirałowie Flagowi dowodzą głównymi dywizjami Gwiezdnej Floty, za wyjątkiem tych, które podlegają Admirałom Floty. Jest tyko osiem sektorów, za które odpowiedzialni są Admirałowie, są to np. Romulańska Strefa Neutralna lub Sektor Domowy.

Wicedmirał (viceadmiral)

Wiceadmirałowie są oficerami flagowymi, którzy mają specyficzne uprawnienia, takie jak np. podział na dywizjony lub podział obszarów kosmosu. Dowodzą również akcjami zbrojnymi. Większe armady i akcje zbrojne są przekazywane Wiceadmirałom.

Kontradmirał (rear admiral)

Kontradmirałowie są oficerami dowodzącymi odpowiedzialnymi za pewne ograniczone i specyficzne obszary w pewnym ograniczonym czasie. Są oni zwykle awansowani do stopnia Wiceadmirała po dwóch latach. Mogą dowodzić większymi Bazami Gwiezdnymi, Stoczniami, bazami Gwiezdnej Floty na obszarze większych światów lub mogą pełnić podobne obowiązki.

Kapitan (captain)

Kapitanowie są najwyższymi rangą oficerami liniowymi. Najczęściej dowodzą okrętami Gwiezdnej Floty lub bazami gwiezdnymi średniej bądź dużej wielkości. Mogą również dowodzić planetarnymi placówkami lub służyć w departamentach doradczych w bazach Gwiezdnej Floty na obszarze większych światów.

Komandor (commander)

Komandorowie są starszymi oficerami liniowymi. Zwykle służą jako Pierwsi Oficerowie, Oficerowie Taktyczni lub Szefowie Ochrony na pokładach okrętów. Mogą dowodzić małymi statkami do 100 osób załogi, lecz jest to rzadkie. Dowodzą również małymi bazami gwiezdnymi lub mniejszymi placówkami. Jedynie podjęcie próby na oficera mostkowego jest drogą dla oficerów medycznych i naukowych by być promowanym do stopnia Komandora, w czasie gdy pełnią oni swoje obowiązki.

Komandor Porucznik (lieutenant commander)

Porucznicy Komandorzy są starszymi oficerami liniowymi. Zwykle służą w departamentach doradczych na pokładach okrętów lub w dużych bazach gwiezdnych, Mogą być Pierwszymi Oficerami na statkach z załogą mniejszą niż 250 osób, ale zwykle Komandorzy pełnią tą funkcję.

Porucznik (lieutenant)

Wśród oficerów patentowych Porucznicy są największą grupą. Mogą pełnić prawie wszystkie obowiązki oficerskie na statku, za wyjątkiem bycia Dowódcą lub Pierwszym Oficerem. Mogą również zasiadać w departamentach doradczych, szczególnie na małych statkach.

Podporucznik (lieutenant junior grade)

Podporucznicy są młodszymi z Patentowych Oficerów. Mogą być oficerami medycznymi lub naukowymi na statkach od średniej do dużej wielkości. Wszyscy oficerowie są przez dwa lata podporucznikami.

Chorąży (ensign)

Chorążowie są najmłodszymi z Patentowych Oficerów. Często służą jako kontrolerzy lotów lub oficerowie taktyczni na małych statkach. Służą również jako pomocnicy na innych stanowiskach. Jest rzadkie, ale nie niespotykane, by kadetowi po Akademii przyznawano czasowy patent chorążego. Oficerowie są zwykle przez 3 lata chorążymi.

Starszy Bosman Sztabowy (Master Chief Petty Officer)

Starsi Bosmani Sztabowi są najwyższą rangą zwerbowanego personelu Gwiezdnej Floty. Mają wiele lat służby (zwykle ponad 25) i bogate doświadczenie w swojej dziedzinie. Zwykle dowodzą wyższymi inżynieryjnymi i służbowymi departamentami na statkach lub bazach.
Przykłady stanowisk, które mogą zajmować to szef departamentu na dużym okręcie lub Szef Operacji w Bazie Gwiezdnej.

Starszy Bosman (Senior Chief Petty Officer)

Starsi Bosmani mają za sobą wiele lat służby (zazwyczaj ponad 15) i duże doświadczenie w swojej dziedzinie. Zwykle dowodzą departamentami inżynieryjnymi na okrętach lub stacjach kosmicznych. Służą zazwyczaj jako szefowie departamentów na okrętach lub Szefowie Operacji na stacjach kosmicznych.

Bosman (Chief Petty Officer)

Bosmani są najmłodszymi starszymi podoficerami w Gwiezdnej Flocie. Zwykle służą jako uzupełniający starszych podoficerów, głównie jako ich zastępcy.

Mat I klasy (Petty Officer 1st class)

Obejmują podoficerów. Mogą służyć w różnych rolach, np. Starszy Technik Medyczny, Operator Transporterów, Oficer Bezpieczeństwa lub Technik Naukowy.

Mat II klasy (Petty Officer 2nd class)

Maci II klasy znajdują się na nieco wyższym pułapie podoficerów we Flocie Gwiezdnej. Zwykle służą jako uzupełniający członkowie załogi, którzy mogą występować w funkcji Operatora Transportera.

Mat III klasy (Petty Officer 3rd class)

Maci III klasy znajdują się na najniższym pułapie podoficerów we Flocie Gwiezdnej. Zwykle służą jako uzupełniający członkowie załogi, którzy mogą występować w funkcji Operatora Transportera.

Załogant I klasy (Crewman 1st class)

Są to członkowie załogi, którzy mają zwykle od 2 do 4 lat doświadczenia. Generalnie służą jako Technicy Medyczni lub Inżynieryjni. Przy ponownym zaciągnięciu się awansowani są zwykle na Mata II klasy.

Załogant II klasy (Crewman 2nd class)

Są zwerbowanym personelem ze służbą mniejszą niż 2 lata. Generalnie wykonują pomocnicze prace takie jak podstawowe utrzymanie lub działają jako członkowie ochrony. Zazwyczaj awansowani po 18 miesiącach na Załoganta I klasy.

Załogant III klasy (Crewman 3rd class)

Są świeżo zwerbowanym personelem uczęszczającym na sześciomiesięczny kurs dla podoficerów w Akademii GF. Po jego zakończeniu zostają awansowani na Załoganta II klasy i przydzieleni na okręt lub placówkę GF.

Kadet Pierwszej Klasy (cadet 1st class)

Są to kadeci na ostatnim roku Akademii. Pełnią wiodącą rolę w Korpusie Kadetów. Mają zwykle za sobą jeden próbny rejs i zdobyte przynajmniej 90 akademickich punktów. Kadet może dowodzić Szwadronem Kadetów lub specjalną Grupą Operacyjną Kadetów.

Kadet Drugiej Klasy (cadet 2nd class)

Są to kadeci na trzecim roku Akademii. Są oni poddawani zaawansowanemu treningowi w swojej dziedzinie, jak również szczegółowo instruowani o obecnym stanie w Galaktyce. Mogą również wziąć udział w lotach treningowych, które trwają od 4 do 16 tygodni.

Kadet Trzeciej Klasy (cadet 3rd class)

Są to kadeci na drugim roku Akademii. W czasie tego drugiego roku pełnią służbę polową. Mogą zostać wysłani na szkolenia na statek lub do bazy gwiezdnej, lub mogą zostać prawdziwymi szczęściarzami i dostać się do Szwadronu Kadetów lub do Grupy Operacyjnej Kadetów.

Kadet Czwartej Klasy (cadet 4th class)

Kadet IV Klasy jest najniższym pułapem kadeta. Są oni studentami dopiero jeden rok i nie mają specjalnych przywilejów. Mają najgorsze warunki w Gwiezdnej Flocie. Mieszkają w odosobnionych kwaterach, poddawani są treningowi fizycznemu i mają trudne zajęcia. Te próby prawie zawsze dają pracowitych i oddanych kadetów.


Większość informacji pochodzi z okrętu USS MacArthur
dzięki uprzejmości Piotra Milewskiego i Jana Strzeleckiego.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!