USS Phoenix
Logo
 Wykaz rang Gwiezdnej Floty

W latach 50. XXIII w. oznaczenia stopni były proste: oficerowie mieli złoty pasek na rękawch, w przeciwieństwie do załogantów. Kapitan nie miał odrębnych dystynkcji. Później wprowadzono podwójny pasek dla tego stopnia, ale dopiero w 2266 roku wprowadzono system oznaczenia wszystkich rang w postaci różnych pasków na rękawach, przy czym chorążowie i załoganci nie posiadali żadnych oznaczeń.
Nowy system oznaczenia stopni, wraz z odznakami określającymi statek i systemem kolorów oznaczających sekcję, dawał możliwośc natychmiastowej identyfikacji statku, stopnia i sekcji danego oficera. Wkrótce możliwość taka stała się bardzo ważna, jako że załogi statków stały się na tyle duże, że kapitanowie nie mogli znać wszystkich jej członków. Jedynym odchyleniem od systemu była zielona tunika kapitańska, posiadająca oznaczenia stopnia na ramieniu. Po zmianie krojów mundurów po 2270 roku, system oznaczenia stopni został utrzymany w uproszczonej formie na rękawach lub opcjonalnie w postaci mniejszych pasków na ramieniu.

Admirał Floty (fleet admiral)
Admirał (admiral)
Wiceadmirał (Viceadmiral)
Kontradmirał (Contradmiral)
Komodor (Commodore)

Jeden z najwyższych stopni we Flocie. Komodor służą na rożnych pozycjach, z reguły dowodzą bazą gwiezdną lub okrętem. Poza oznaczeniem stopnia, ich mundur nie różni się od standardowych złotych mundurów sekcji dowodzenia.
Komodor Matt Decker dowodził USS Constellation, będac faktycznie na stanowisku zwykłego kapitana. Był jednak wyższy stopniem od kapitana Kirka, co mógł wykorzystać przy sporze.

Kapitan Floty (Fleet Captain)

Nie jest jasne, czy taka ranga istnieje w rzeczywistości. Wydaje się, że takiej rangi byli kapitan Christopher Pike (TOS:"The Menagerie") oraz kapitan Garth. Oficer w tym stopniu prawdopodobnie dowodzi zespołem kilku okrętów.

Kapitan (Captain)

Przez pewien okres w latach 60. XXIII w. kapitanowie nosili zielone tuniki, gdzie stopień był oznaczony na ramieniu w postaci pasków układających się w literę V; wtedy na rękawie nie było żadnych znaków. Zielony kolor munduru dawał wyraźniejszy sposób oznakowania kapitana, co często okazywało się ważne przy misjach zwiadowczych.
Kapitan Kirk w czasie swojej długiej kariery nosił wiele mundurów przy różnych stopniach od chorążego do admirała. Jest najbardziej sławny z lat kiedy dowodził USS Enterprise NCC-1701.

Komandor (Commander)

Pierwszy oficer na statku z reguły posiada stopień komandora i należy do sekcji dowodzenia, ale jednocześnie może zachować kolor swojej specjalizacji (np. niebieski sekcji naukowej lub medycznej).
Spock jest jednocześnie pierwszym oficerem Kirka, jak i oficerem naukowym na Enterprise. Kolor munduru oznacza tą drugą funkcję, podczas gdy oznaczenia stopnia wskazują na pierwszą.

Komandor Porucznik (Lieutenant Commander)

Oficerowie posiadający ten stopień często są szefami sekcji na pokładzie statku i w takim przypadku zachowują kolor swojej specjalizacji; np. główny mechanik zachowuje czerwony kolor sekcji techniczej, a głowny oficer medyczny niebieski sekcji naukowo-medycznej. Ponadto medyczny personel czasami nosi mundury bez rękawów; wtedy stopień jest nie oznaczony.
Główny mechanik Montgomery Scott jest identyfikowany jako inżynier przez czerwony kolor munduru. Stopień komandora porucznika pokazuje, że jest on szefem tej sekcji.

Porucznik (Lieutenant)

Porucznik jest najniższym stopniem, posiadającym oznaczenia na rękawie. Porucznicy są obecni we wszystkich sekcjach na pokładzie statku, nosząc odpowiedni kolor munduru. Stanowiska na mostku, takie jak sternik i nawigator, są z reguły obsadzone przez poruczników. Poniżej porucznika (chorążowie i załoganci) nie ma żadnych znaków na rękawie.


Większość informacji pochodzi z okrętu USS MacArthur
dzięki uprzejmości Piotra Milewskiego i Jana Strzeleckiego.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!