USS Phoenix
Logo
 Prometheus

Informacje o projekcie Prometheus

Projekt przedłożono w 2344 roku.

Klasa Prometheus jest połączeniem kilku odrębnych początkowo projektów badawczych. Bezpośrednim impulsem do jej stworzenia była strata Enterprise-C w okolicach Narendra III. Gwiezdna Flota zdała sobie wówczas sprawę, że będzie potrzebować dobrze uzbrojonego okrętu o możliwie małych rozmiarach. Od dawna wiedziano, że w walce przewagę mieć będzie okręt bardziej zwrotny. Wiadomo było, że przy określonej mocy silników, im jednostka jest mniejszy, tym bardziej jest zwrotna, jednak z drugiej strony zbyt mały okręt nie byłby w stanie pełnić misji naukowych lub dyplomatycznych. Oczywistym rozwiązaniem było zaprojektowanie statku, mógłby samodzielnie zmieniać konfigurację do danej misji.

Ów problem przetestowano częściowo w klasie Galaxy, której dano możliwość łatwego odłączania sekcji spodka od reszty kadłuba - bez zewnętrznej pomocy. Sekcja napędowa zyskiwała wówczas znacznie na zwrotności, dając jej przewagę taktyczną nad "pełnym" okrętem klasy Galaxy. W praktyce jednak okazało się, że operacja rozłączania trwa zbyt długo, w dodatku pozostawiając spodek (którego nie wyposażono w napęd nadświetlny) bardzo wrażliwy na ewentualne ataki. Ponadto, spodek zawiera dwie główne baterie fazerowe okrętu, i chociaż jego reaktory fuzyjne zapewniają wystarczającą ilość energii do oddania kilku strzałów, to możliwość ta nie była zbyt często wykorzystywana.

W 2359 roku Gwiezdna Flota zainicjowała projekt badawczy, aby zbadać możliwość budowy prawdziwie wieloczęściowej jednostki. W założeniu, okręt taki miał być zdolny do podziału na dwie niezależne części - obie z możliwością lotów nadświetlnych. Jedna miała być przeznaczona do walki, a więc szybka i zwrotna, wyposażona w prawie całe uzbrojenie, natomiast druga miała za zadanie bezpieczną ewakuację naukowców, dyplomatów i osób cywilnych z zagrożonego obszaru. W tym projekcie zastosowano większość technologii i rozwiązań konstrukcyjnych z klasy Intrepid, czego efektem było podobieństwo modelu teoretycznego z 2363 roku do tej właśnie klasy.


W 2364 roku Dowództwo Gwiezdnej Floty zaczęło rozważać pomysł wprowadzenia takiej jednostki do produkcji. Jednak w tym samym roku ponownie nawiązano kontakt z Romulanami i poznano nowy typ ich okrętu. Romulański D'Deridex zdawał się dysponować większą siłą ognia niż Enterprise - jeden z najpotężniejszych wówczas okrętów Gwiezdnej Floty. Dlatego też nakazano wprowadzenie daleko idących zmian do projektu jednostki wieloczęściowej. Miała ona składać się teraz z trzech części, każdej z własnym, niezależnym rdzeniem reaktora i napędem nadświetlnym. Pomieszczenia dla naukowców i dyplomatów usunięto, celem zwiększenia mocy układów uzbrojenia. Projekt zmienił wtedy nazwę na Nomad, jako że nazwę Prometheus przeznaczono wcześniej dla jednego z okrętów klasy Nebula. Prośby zespołu eks-Prometheusa o zmianę tej decyzji nie spotkały się ze zrozumieniem zespołu Nebuli.

Podczas wprowadzania zmian w projekcie, Federacja zetknęła się z Borgiem, a potem z Dominium - niebezpiecznymi i potężnymi przeciwnikami. Przyspieszyło to prace nad projektem, zmieniając go ostatecznie w okręt czysto wojenny, wykorzystujący wiele elementów z innych klas. Dla przykładu, z klasy Sovereign wzięto silniki i fazery typu XII, zastępując nimi fazery typu VIII z klasy Intrepid. Generatory osłon zostały znacznie rozbudowane i wyposażone w modulator częstotliwości (także z klasy Sovereign). Z klasy Defiant wzięto natomiast pancerz ablacyjny, wyrzutnie torped kwantowych, jak również wzmocnione generatory wewnętrznego pola spójności strukturalnej. W efekcie uzyskano okręt łączący małe rozmiary, dużą prędkość i zwrotność z siłą ognia ośmiokrotnie większą od klasy Intrepid (przy podobnych rozmiarach).

W 2373 USS Prometheus klasy Nebula został zniszczony. Zespół Nomad wykorzystał tę okazję i udało mu się przekonać Dowództwo Gwiezdnej Floty do ponownego przyznania nazwy Prometheus ich projektowi.

Moc tego okrętu została zademonstrowana w 2374 roku, kiedy to na pewien czas został on przejęty przez zespół specjalny Tal Shiar (romulańskiego wywiadu). Chociaż prototyp był jeszcze w fazie testów, udało mu się unieszkodliwić w walce jednostkę klasy Nebula i odeprzeć atak dwóch okrętów klasy Defiant i jednego klasy Akira. Nieco później zdołał przepłoszyć trzy romulańskie okręty wspomnianej klasy D'Deridex.

Ten niezamierzony chrzest bojowy przekroczył najśmielsze przewidywania Dowództwa. Dysponując okrętami o sile ognia klasy Sovereign, a rozmiarach klasy Intrepid, Gwiezdna Flota znacznie podniosłaby swoje potencjalne możliwości bojowe. Można się więc spodziewać szybkiego dokończenia fazy testów prototypu i jeszcze szybszego wejścia do służby następnych jednostek tej klasy.


Schemat mostka

1 - Fotel dowódcy
2 - Stanowisko sternika
3 - Stanowisko operacyjne
4 - Główny ekran
5 - Konsola inżynieryjna
6 - Konsola naukowa
7 - Konsole taktyczna
8 - Konsola misji
9 - Schemat statku
10 - Turbowindy
11 - Konsole rezerwowe
Dane techniczne

Przynależność:Zjednoczona Federacja Planet
Typ okrętu:bojowy
Rozpoczęcie projektu:2344
Oddanie do użytku pierwszego statku:testy
Maksymalna ilość załogi:?
Oficerowie:65
Reszta załogi:110
Cywile/Rodziny:?
Liczba pokładów:14
Wysokość:50 m
Szerokość:130 m
Długość:365 m
Silniki warp:MARA
Silniki impulsowe:standardowe
Maksymalna ciągła prędkość warp:?
Maksymalna chwilowa prędkość warp:?
Uzbrojenie:?
System komputerowy:LCARS
Przypuszczalny czas wykorzystania:?
Maksymalny czas bez zaopatrzenia:?
Czas pomiędzy przeglądami:?


Okręty tej klasy

NazwaRejestrWystępowanieKomentarz
USS ArlingtonNX-59652?w budowie
USS KensingtonNX-59653?w budowie
USS PrometheusNX-59650VGR:Message in a Bottlew służbie


Zdjęcia okrętów
Wielokierunkowy atak
640x480, 39 KB
Wielokierunkowy atak
640x480, 39 KB
USS Prometheus
800x600, 36 KB
USS Prometheus atakowany
800x600, 48 KB
USS Prometheus
800x600, 30 KB
 
więcej zdjęć okrętów klasy Prometheus


Schematy
USS Prometheus, widok z boku
422x86, 11 KB
USS Prometheus, widok z przodu
1201x534, 62 KB
USS Prometheus, widok z góry
1600x698, 84 KB
Schemat USS Prometheus
1024x768, 95 KB
Schemat USS Prometheus
1024x768, 81 KB
Schemat USS Prometheus
640x480, 53 KB


Zdjęcia wnętrz
Mostek USS Prometheus
640x480, 33 KB
 


Większość informacji o statkach pochodzi z okrętu USS MacArthur
dzięki uprzejmości Piotra Milewskiego i Jana Strzeleckiego.
W zbieraniu, przygotowaniu i uzupełnianiu informacji mieli swój udział również:
Marcin Wichary, Michael Graham, MadYellow, Stilleto, Tuvok,
Mateusz Cieślak, Przemysław Dudek, Apoc i Gul Dukat.
Część obrazków pochodzi ze stron Star Trek in Sound and Vision oraz Wolfpak 359.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!